Slovak Czech English German Polish

Sobota, 04. marca 2000

Nech ožije srdce vám, ktorí hľadáte Boha. Ľudia neustále čosi hľadajú. Jeden sa pachtí po peniazoch, iný túži po cti a sláve, chorý človek hľadá v prvom rade svoje zdravie. Ale aký je výsledok takéhoto hľadania? Ten, kto chce peniaze, stratí zmysel života, kto je ctibažný a sebecký, stráca priateľov, kto je chorý a hľadá zdravie, neraz si zúfa vo svojej bezmocnosti. Že by sme azda zle hľadali? Či túžba po zdraví je zlá? Či získavanie peňazí pre obživu je negatívne? To určite nie. Ježiš však vnáša svetlo do neustáleho ľudského hľadania. Hovorí: „Váš Otec nebeský vie, že toto potrebujete (zdravie, prostriedky na obživu i ľudskú hodnotu). Ale hľadajte najprv kráľovstvo Božie a toto všetko vám bude pridané“. To znamená, že najprv mám hľadať Boha. Hľadať hodnoty, ktoré On dáva. A ak som Boha našiel, ak som v Neho uveril, viem, že „všetko ostatné mi bude pridané“. Že Boh požehná mojej práci, aby som zabezpečil pre seba i svoju rodinu prostriedky na obživu. Že Boh sa ku mne i mojim blízkym skloní i v chorobe. Jednoducho, ak sa spoľahnem na Boha a vo všetkom sa v prvom rade na Neho obrátim, môžem mať istotu, že od Neho dostanem všetko potrebné pre svoj život.