Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 06. marca 2000

Hlas plesania nad záchranou znie v stanoch spravodlivých. Hospodinova pravica mocne zasiahla. Hospodinova pravica sa pozdvihla. Do hodinárstva prišiel človek s pokazenými hodinkami. Opravár mu poradil, aby si hodinky preložil na druhú ruku. Keď odchádzal, uvedomil si, že je to hlúposť (tak, ako reinkarnácia). Vrátil sa a nechal hodinky v oprave. Potom mal hodinky opravené, ale staré (tak ako polepšovanie). - V jednom strojárenskom podniku mali stotonový lis, a majster, ktorý mal na starosti aj učňov, týmto lisom demonštroval delegáciám jeho presnosť tak, že svoje švajčiarske hodinky dal pod lis a nastavil ho o 1mm vyššie, a potom ho spustil. Hodinkám sa nič nestalo, až raz, keď musel odbehnúť k telefónu. Vtedy niektorý z učňov vybral závlačku, aby lis šiel na doraz. Majster si to nevšimol a spustil lis. Spod lisu vytiahli neidentifikovateľné ploché teliesko a každému bolo jasné, že tu nepomôže žiadna oprava, len kúpa nových hodiniek. Nastala totiž ich smrť. Toto je naša situácia pred Bohom. Žiadne polepšovanie nám nepomôže, iba smrť starého a narodenie nového človeka. „Hľa, všetko je nové.“ (2K 5,17; R 6,8). Kto zomrel s Kristom, bude s Ním žiť. Tajomstvo nového života je víťazstvo Pána Ježiša nad smrťou (Žid 2,14). Ktorým hodinkám je podobný tvoj život?