Slovak Czech English German Polish

Utorok, 07. marca 2000

Ochránim ho, lebo pozná moje meno. Jeden pacient mal vysokú teplotu. Ponáhľal sa k lekárovi. Lekár mu zistil diagnózu, povedal, že je to veľmi zlé a vypísal recept. Pacient bežal domov, ľahol si do postele, položil si dobrý recept na hruď a – zomrel. - Druhý pacient mal vysokú teplotu. Ponáhľal sa k lekárovi. Lekár mu zistil diagnózu, povedal, že je to veľmi zlé a vypísal recept. Pacient vybral lieky z lekárne. Bežal domov, ľahol si do postele, dobré lieky položil na hruď a – zomrel. - Tretí pacient mal vysokú teplotu. Ponáhľal sa k lekárovi. Lekár mu zistil diagnózu, povedal, že je to veľmi zlé a vypísal recept. Pacient vybral lieky z lekárne. Bežal domov, užil dobrý liek, ľahol si do postele a – žil. - Pán Ježiš je liek na hriechy sveta, a aj na tvoj hriech, - ak ho užiješ. „Kto je moje telo a pije moju krv, má večný život (J 6,54). Kto prijal Pána Ježiša, má právo byť dieťatkom Božím (J 1,12). Môžeš vedieť o Pánu Ježišovi (pozri dnešný text), môžeš aj vlastniť Bibliu a predsa zomrieš. Ale ten, kto verí v Syna, má večný život (J 3,36). Ako je to s tebou a s tvojou rodinou?