Slovak Czech English German Polish

Streda, 08. marca 2000

Keď sa navrátiš k Hospodinu, svojmu Bohu,... vtedy zmení tvoj údel, zmiluje sa nad tebou. Evanjelista Torrey o sebe vyhlásil, že radšej by stál pred Bohom pri poslednom súde ako priekupník alkoholu na čiernom trhu, ako zlý kazateľ evanjelia. Hovorí: „Zasej myšlienku – zožneš čin, zasej čin – zožneš zvyk, zasej zvyk – zožneš charakter, zasej charakter – zožneš osud. Tvoj životný údel sa rodí tvojím myslením. Myseľ potrebuje účinnú ochranu a tou je spasenie – prilba spasenia. Robiť pokánie, znamená zmenu mysle. - Moody rozprával o otcovi, ktorý celé dni hľadal svojho syna. Po dlhom čase ho konečne našiel v jednej nocľahárni. Sedel pod múrom. Sklonil sa k nemu a dotkol sa ho. Syn sa postavil, pozrel na otca, nasadil si čiapku a bez slova do tmy odišiel. Nechcel sa vrátiť. - Iný syn rozmýšľal pri sviniach a prišiel na to, že by bolo dobré vrátiť sa k otcovi. Keď sa blížil k domu, videl, že otec ho čaká s otvorenou náručou. Začalo to myšlienkou, rozhodnutím a jeho údel otec neskutočne zmenil (L 15,11-32). Ako je to s tebou? Si už doma, alebo sa potrebuješ vrátiť?