Slovak Czech English German Polish

Piatok, 10. marca 2000

Keď budeš tam hľadať Hospodina, svojho Boha, nájdeš Ho, ak Ho budeš hľadať celým srdcom a celou dušou. Stalo sa to na Starej Turej počas 2. sv. vojny, keď príslušníci SS komanda hľadali ukrytých židov. Do jedného domu vošli cez dvor, a s namierenými zbraňami otvorili dvere pivnice. Dôstojník, ktorý tam vošiel, prešiel krátkou chodbičkou a potom zopár schodmi. V polovici schodišťa sa zastavil, pozrel sa dole do tmy a so slovami, že tam nič nie je, sa otočil, a odišiel s komandom preč. Len osem schodov ho delilo od toho, čo hľadal. Murár so zatajeným dychom tam práve zamurovával do miestnosti veľkej 2x3 m židov, ktorí sa odtiaľ dočkali aj vyslobodenia. - Len Božou ochranou si môžeme vysvetliť nedôsledné hľadanie nemeckého dôstojníka. Ak však ty, milý priateľ, takto len občas alebo nedôsledne hľadáš svojho Boha, nediv sa, že ho nenachádzaš. Ak ho nehľadáš celým srdcom a celou dušou, potom sa nečuduj, keď Boha nenájdeš. Niekedy Pán Boh dovolí a prídu na teba ťažké skúšky. Vtedy sa možno pýtaš: Prečo? Prečo ja? – Boh chce vidieť, či sa vieš a chceš v ťažkých chvíľach utiekať k Nemu a hľadať ho. Áno – sú aj takí, ktorí, až keď zistia, že majú nevyliečiteľnú chorobu, darujú celé srdce Bohu. Vďaka Bohu za nich. Ale čo ty? Verím, že netúžiš po ťažkej chorobe, aby si sa dostal k Bohu. Keď Pán Ježiš si príde pre svojich, nájde ťa pripraveného? Už či si chorý alebo zdravý, hľadaj ho celým srdcom, aby si ho našiel a aby On neskôr našiel teba a vzal si ťa so sebou. Rozmýšľaj, po čom túžiš, a čo hľadáš? Priateľu, si spokojný so svojim životom?