Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 13. marca 2000

Stratené vyhľadám, porozháňané zavrátim. Vyhľadávať stratených je ťažká úloha. Každý z nás je inak stratený a inde stratený. Pán Boh oslovuje každého v jeho osobitnej situácii a berie do úvahy jeho individuálne založenie. To dokáže len On, náš Pán. Porozháňaných zavrátiť je obraz z pastierskeho života. V Novej zmluve si čítame, že „vlk chytá a rozháňa“ ovce. Božie slovo nás tu uisťuje a potešuje, že On svojich nájde aj po zásahu „vlka“, t.j. nepriateľa veriacich. Slovo „zavracať“ znamená uvádzať späť do pôvodného stavu. Kým nad nami bdie tento dobrý Pastier, nemusíme sa báť. Aj pre nás platí: „Z tých, ktorých si mi dal, nestratil som ani jedného“ J 18,9.