Slovak Czech English German Polish

Streda, 15. marca 2000

Lebo dieťa sa nám narodilo, syn nám je daný; na jeho pleciach spočinie kniežatstvo. Staré predkresťanské národy mali mnoho božstiev. Pre každú ľudskú situáciu bol osobitný boh. Tak napríklad Egypt mal boha mŕtvych Osirisa (tiež Usiris), Gréci mali boha ríše mŕtvych Háda (Hádés)... Náš Boh, Stvoriteľ sveta a náš Pán, náš Spasiteľ Ježiš Kristus je Bohom živých, Jemu sú všetci živí. To je vianočná zvesť pre každý deň. Skrze Pána Ježiša Krista je porazená smrť a víťazí život. To je tá veľká radosť, ktorá bude pre všetkých ľudí. Ak tvoj pozemský život hasne, bledne, slabne, neboj sa, lebo náš život je skrytý s Kristom v Bohu. Ale na druhej strane, nech sa bezbožný neposmieva. Nech si nehovorí: Smrťou aj tak všetko skončí. Nikto sa neskryje v smrti ani nezbaví zodpovednosti. V posledný deň všetci sa postavia pred súdnu stolicu Kristovu. Bohu ani smrťou neujdeš.