Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 16. marca 2000

Na svetlo zmením tmu pred nimi a hrobľavinu na rovinu. Mnohí „múdri tohto sveta“ prehlasovali o sebe, že chcú do zamotanej ľudskej situácie priniesť svetlo – vyjasniť vzťahy vecí. Aké rôzne a nespočetné filozofické smery tu boli, ktoré „konečne všetko doriešili.“ Avšak aj taká osvietenecká doba zhasla, ako keď sviečka dohorí. A tma, chaos na svete je ešte väčší, ako býval voľakedy. Ak náš Boh sľuboval zmeniť tmu na svetlo, On to aj splnil, keď poslal svojho Syna – Pána Ježiša – Svetlo sveta. V Jeho svetle, keď nám otvoril oči – vidíme svetlo. Poznávame samých seba, zisťujem, že tma je v nás a z nás. Avšak zisťujeme, že to Svetlo – Pán Ježiš – svieti aj v našej (každej) tme a tma nemá moc nad Ním, nepohltila Ho. (Kralickí prekladajú: temnosti Ho neobsáhly.) Niet tmy, ktorú by Ježiš nepresvietil.