Slovak Czech English German Polish

Piatok, 17. marca 2000

Nech nepadne zle tvojmu srdcu, keď dáš chudobnému bratovi. Boli systémy a ideológie, ktoré sľubovali, že raz príde doba, keď nebude chudoby a bude „raj na zemi“. Pán Ježiš však hovorí „chudobných vždy máte so sebou“. Chudobní, to sú tí životom všelijako „ukrátení“, tí, ktorí potrebujú našu lásku. Pred Bohom sme však všetci chudobní, všetci sme odkázaní na Jeho lásku, ktorá vyrovnáva všetky naše nedostatky. Týmto slovom napomenutia nás Božie slovo upozorňuje na takzvaný etický problém kresťanstva, čiže ako máme nielen správne – podľa normy - veriť, ale aj správne, pod zorným uhlom Písma žiť. Oba tieto princípy kresťanstva musia byť v rovnováhe. Viera i sociálne cítenie. Nie jedno bez druhého. Nie chlieb bez Slova a nie Slovo bez chleba. Prosme, aby nám to Pán dal poznať aj v našom živote!