Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 19. marca 2000

Ďakujte Pánovi pánov, jedine on koná veľké divy, jeho milosť je večná. Kristína Royová napísala ako mladá novelu, ktorej dala titul „To, čo večne trvá.“ Nositelia deja v citovanej knihe hľadali vo svojom živote nepohnuteľné, večné pravdy. Až zistili, že „to, čo večne trvá“ je len sám Pán Ježiš. On sa nijakým zásahom dejín, „vedeckou revolúciou“, ani „politickým preskupením síl“ nemení. A keďže je večný, aj Jeho milosť je večná. Vo svojej milosti sa znova a znova k nám vracia, znova a znova sa nám dáva nájsť. Božia milosť obopína celú večnosť. Začiatok i koniec stvorenia je podmienený Jeho milosťou. Všetko pominie – na veky zostane len Božia milosť. Tej sa držme – s ňou a v nej prejdeme do večnosti.