Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 20. marca 2000

Poranené obviažem a choré posilním. Kresťanský vodca budúcnosti má byť celkom bezvýznamným človekom, ktorý tomuto svetu nemá čo ponúknuť, len svoje zraniteľné ja. Takto prišiel Ježiš, aby zjavil Božiu lásku. Ako služobníci Božieho slova a nasledovníci Ježiša nesieme veľké posolstvo, že Boh nás miluje nie preto, čo robíme, alebo aké úspechy dosahujeme, ale si nás stvoril a vykúpil v láske a vyvolil si nás, aby sme svedčili o tejto láske ako o skutočnom zdroji celého ľudského života. Jedno z hlavných utrpení, ktoré prináša duchovná služba, je nízka sebaúcta. Dnes mnohí kňazi i duchovní čoraz väčšmi vnímajú samých seba ako ľudí s príliš malým vplyvom. Veľmi sa angažujú, veľké zmeny však nevidia. Zdá sa im, že všetko ich úsilie je neplodné. Vodca budúcnosti bude ten, kto sa odváži priznať si svoju bezvýznamnosť z hľadiska kritérií súčasného sveta, zatiaľ čo božské poslanie mu umožňuje vstúpiť do hlbokej solidarity s úzkosťou, ktorá sa skrýva za celým tým leskom úspechu, a priniesť tam Ježišovo svetlo. (Henri J.M. Nouwen – V mene Ježiša)