Slovak Czech English German Polish

Streda, 22. marca 2000

Ty si moja pomoc a záchrana, môj Bože, neváhaj! Bože, k Tebe volám v ráne nového dňa. Pomôž mi modliť sa a sústrediť svoje myšlienky na Teba. Sám to nedokážem. Vo mne je temnota, ale u Teba je svetlo; som osamelý, ale Ty ma neopúšťaš, nerozumiem Tvojim cestám, ale Ty vieš o ceste pre mňa. Otče v nebesiach! Chvála a vďaka Ti za odpočinutie v noci. Chvála a vďaka Ti za nový deň. Chvála a vďaka Ti za všetku Tvoju dobrotivosť a vernosť v mojom doterajšom živote. Preukázal si mi hojnosť dobrého, daj mi teraz prijímať z Tvojej ruky i to, čo je ťažké. Nenaložíš na mňa viac, než môžem uniesť. Spôsobíš, aby Tvojim deťom všetky veci slúžili na dobro. Pane Ježišu Kriste, bol si chudobný a úbohý, zajatý a opustený ako ja. Poznáš všetku ľudskú biedu, zostávaš pri mne, keď nie je so mnou nikto z ľudí. Nezabúdaš na mňa a hľadáš ma. Chceš, aby som Ťa poznával a k Tebe sa obracal. Pane počujem Tvoje volanie a idem, pomôž mi. (Dietrich Bonhoeffer)