Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 23. marca 2000

Ponechám uprostred teba ľud biedny a chatrný i budú hľadať útočište v mene Hospodinovom. Dokiaľ držíme v rukách tehly a hovoríme o nich „moja“ a „tvoja“, z našich malých bojov o moc sa pomaly stanú veľké, a tie povedú k nenávisti, násiliu a vojne. Ak sa dívame na život zdola, náš strach a neistota nás budú nútiť k tomu, aby sme uchopili tehlu, kedykoľvek to len bude možné. No keď sa odvážime nechať tehly tak, uvoľniť si ruky a zdvihnúť ich k tomu, ktorý je naším pravým útočišťom a našou pravou pevnosťou, naša chudoba nás otvorí, aby sme mohli prijať moc zhora, moc, ktorá uzdravuje, moc, ktorá bude pravým požehnaním pre nás a pre svet. (Henri J.M. Nouwen – Cesta čekání, cesta pokoje, cesta moci)