Slovak Czech English German Polish

Piatok, 24. marca 2000

Toho, kto je pevnej mysle, zachovávaš v dokonalom pokoji, lebo v Teba dúfa. Po celú dobu, kam až siaha moja pamäť, existovali konferencie, štúdie, plány a nápady o tom, ako priniesť tomuto svetu pokoj. Vznikli mnohé organizácie, minulo sa veľa peňazí, venovalo sa veľa peňazí, bolo napísaných množstvo kníh,... a to všetko v úsilí nájsť recept pre mier ľudí na zemi. Prvá svetová vojna bola nazvaná vojnou za ukončenie všetkých vojen, no nebola ňou. Aj teraz sa vo svete bojuje vo viacerých vojnách. Či však už ľudia bojujú a jeden na druhého strieľajú alebo nie, je tu boj v domácnostiach, medzi manželmi, medzi rodičmi a deťmi, medzi bratmi a sestrami, medzi príbuznými, medzi zamestnancami a zamestnávateľmi. Prečo? Čo treba spraviť, aby vo všetkých týchto situáciách nastal pokoj? Príčinou vojen je skutočnosť, že sme odmietli Božie mierové opatrenia. Ježiš povedal: „Pokoj svoj vám dávam, nie ako svet dáva, vám ja dávam.“ Pokoj teda nemôže dať človek. Prichádza od Krista. Bojujeme jeden s druhým v dôsledku hriechu, ktorý je vyhlásením vojny Bohu. Iba Kristus môže zničiť hriech a vytvoriť mierovú zmluvu s Bohom a následne aj medzi ľuďmi. Keď anjel vyhlásil: „Pokoj ľuďom dobrej vôle“, bolo to univerzálne vyhlásenie pre každého, kto príjme betlehemské dieťa za svojho Spasiteľa. Poznáš ten pokoj? Môžeš ho mať dnes, len oň požiadaj. Božie dary sú zadarmo. Boh čaká, že o ne požiadaš. (Billy Graham – K horám)