Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 27. marca 2000

Ale on bol prebodnutý pre naše priestupky, zmučený pre naše neprávosti. Koľkokrát v tomto týždni budeme riešiť otázku spravodlivosti? Koľkokrát sa budeme zamýšľať nad trestom, ktorý by sme chceli dať našim najbližším alebo vzdialenejším blížnym za ich zlobu? Náš ľudský pud pozemskej spravodlivosti sa veľmi ľahko rozhorčuje, rozčuľuje. K pôvodnému hriechu, ktorý nás popudil, sa pridávajú hriechy našej vlastnej zloby, nepriateľstva, sváru, povýšenosti a duchovnej pýchy. Nezabúdajme v takú chvíľu, že aj my sme hriešni a aj na nás by všetci okolo mohli hľadieť s túžbou po našom treste. Nezabúdajme na to, že trest za naše hriechy už raz zniesol Ten, ktorý bol spravodlivý a Boh Ho pre nás urobil hriešnym, aby sme sa my stali spravodlivými. S týmto pohľadom na svet v nás bude omnoho viac pochopenia, pokory a omnoho viac priestoru pre lásku. A práve to chcel Kristus dosiahnuť.