Slovak Czech English German Polish

Streda, 29. marca 2000

Hospodin šiel vedľa. Strhol sa obrovský drsný víchor, ktorý rozrážal vrchy a drvil bralá pred Hospodinom. Hospodin však nebol vo víchre. Po víchre nastalo zemetrasenie, ale ani v zemetrasení nebol Hospodin. Po zemetrasení oheň, ale Hospodin nebol v ohni; po ohni zašumel tichý šelest. Tento týždeň už druhýkrát (pozri pondelok) čítame o Eliášovi na vrchu Chóréb. Príbeh, z ktorého idú zimomriavky po tele. Je to taký klasický scenár našich životných osudov, že ho možno nájdeme v živote každého z nás. Úprimne ľutujem každého neveriaceho človeka, ktorého scenár životných osudov bol zbavený poslednej stránky, správy o tom, že Boh je láska. Božia prítomnosť, ktorá je v našom srdci, je ako tichý šelest pokojného vánku. Choďme dnes do ulíc našich miest a dedín s predsavzatím ukázať, že Boh je láska. Aspoň niekomu z tých našich spoluhriešnikov, ktorí nemajú pokoj v srdci, zvestujme svojím správaním túto zachraňujúcu zvesť. Buďme tichým, pokoj prinášajúcim šelestom Božej prítomnosti vo svete. Neprežijeme tento deň nadarmo a pozorne počúvajme, aby sme ten “tichý šelest” Božej prítomnosti neprepočuli aj vo svojej duši.