Slovak Czech English German Polish

Apríl

Sobota, 01. apríla 2000

V Boha dúfam, nebojím sa. Čo mi môže urobiť človek?

Čítať ďalej: Sobota, 01. apríla 2000

Nedeľa, 02. apríla 2000

Boh dáva múdrosť múdrym a rozumnosť rozumným.

Čítať ďalej: Nedeľa, 02. apríla 2000

Pondelok, 03. apríla 2000

Ty si môj Boh už od lona matky.

Čítať ďalej: Pondelok, 03. apríla 2000

Utorok, 04. apríla 2000

Hospodin je dobrý a úprimný, preto učí hriešnikov svojej ceste.

Čítať ďalej: Utorok, 04. apríla 2000

Streda, 05. apríla 2000

Ak poskytneš hladnému, po čom sám túžiš, a nasýtiš strápeného, potom zažiari tvoje svetlo v temnosti.

Čítať ďalej: Streda, 05. apríla 2000

Štvrtok, 06. apríla 2000

Aj keď som v súžení, ty ma zachováš pri živote.

Čítať ďalej: Štvrtok, 06. apríla 2000

Piatok, 07. apríla 2000

Unavila si sa množstvom svojich plánov.

Čítať ďalej: Piatok, 07. apríla 2000

Sobota, 08. apríla 2000

Som druhom všetkých, čo sa ťa boja a plnia tvoje rozkazy.

Čítať ďalej: Sobota, 08. apríla 2000

Nedeľa, 09. apríla 2000

Neutláčajte vdovy ani siroty, cudzincov ani chudobných.

Čítať ďalej: Nedeľa, 09. apríla 2000

Pondelok, 10. apríla 2000

Takto hovorí Hospodin: Tých, ktorí mňa ctia, uctím i ja, ale tí, ktorí mnou pohŕdajú, upadnú do hanby.

Čítať ďalej: Pondelok, 10. apríla 2000