Slovak Czech English German Polish

Apríl

Sobota, 01. apríla 2000

V Boha dúfam, nebojím sa. Čo mi môže urobiť človek?

Register to read more...

Nedeľa, 02. apríla 2000

Boh dáva múdrosť múdrym a rozumnosť rozumným.

Register to read more...

Pondelok, 03. apríla 2000

Ty si môj Boh už od lona matky.

Register to read more...

Utorok, 04. apríla 2000

Hospodin je dobrý a úprimný, preto učí hriešnikov svojej ceste.

Register to read more...

Streda, 05. apríla 2000

Ak poskytneš hladnému, po čom sám túžiš, a nasýtiš strápeného, potom zažiari tvoje svetlo v temnosti.

Register to read more...

Štvrtok, 06. apríla 2000

Aj keď som v súžení, ty ma zachováš pri živote.

Register to read more...

Piatok, 07. apríla 2000

Unavila si sa množstvom svojich plánov.

Register to read more...

Sobota, 08. apríla 2000

Som druhom všetkých, čo sa ťa boja a plnia tvoje rozkazy.

Register to read more...

Nedeľa, 09. apríla 2000

Neutláčajte vdovy ani siroty, cudzincov ani chudobných.

Register to read more...

Pondelok, 10. apríla 2000

Takto hovorí Hospodin: Tých, ktorí mňa ctia, uctím i ja, ale tí, ktorí mnou pohŕdajú, upadnú do hanby.

Register to read more...

KALENDÁR