Slovak Czech English German Polish

Sobota, 01. apríla 2000

V Boha dúfam, nebojím sa. Čo mi môže urobiť človek? Človek môže veľmi ublížiť. Môže oklamať, zradiť, spôsobiť úraz, zapredať, okradnúť, atď. Takéto skúsenosti máme vo svojom živote aj my, veriaci ľudia. Sú to nepríjemné skúsenosti, pri ktorých sa vždy vynorí otázka - a čo Pán Boh? Prečo nepomohol? Prečo neochránil? Na tieto nepríjemné otázky nevieme dať vždy uspokojivú odpoveď. Jedno však vieme a máme vedieť za každých okolností. Milosť Božia je nad tými, ktorí sa Boha boja. Aj v najťažšej chvíli života ma o tom uisťuje dielo Božieho Syna Ježiša Krista. To, čo je dnes pre mňa tragédiou a koncom, sa pod Božou milosťou môže stať novým začiatkom práve tak, ako bolo tragédiou Ježišovo mučenie a smrť, no novým začiatkom sa stal deň Jeho vzkriesenia.