Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 02. apríla 2000

Boh dáva múdrosť múdrym a rozumnosť rozumným. Situácia okolo nás neraz vzbudzuje dojem, že nič v tomto svete nie je stále. Že sme všetci iba hračkami slepého osudu. V tejto situácii sa pýtame: Kde je Boh? Či On azda nevidí ten chaos a zmätky okolo nás? To určite nie! Veď Boh je nielen Stvoriteľ, ale aj Zachovávateľ tohoto sveta. On nestráca kontrolu nad svetom ani v tom najväčšom chaose a zmätku. On - ako to vyznáva prorok Daniel - “mení časy i doby, múdrosť dáva múdrym a rozumnosť rozumným”. Prorok Daniel stál v Božích službách. Poznal Boha a to využíval v službe ľuďom. Bol dobrým šafárom tajomstiev Božích. A to isté sa požaduje aj od nás. Každý z nás má od Boha dar - hrivnu. Nie však preto, aby ju zakopal. Daniel mal videnia a z nich poznával Božiu vôľu, ktorú podával ďalej. On si posolstvo, ktoré počul od Boha nenechával pre seba. Ani ty, milý brat-sestra, si nenechávaj svoju hrivnu pre seba, ale zúroč ju v službe Bohu a ľuďom. Posluhujme si ako dobrí šafári rozličnej milosti Božej. Nevyhováraj sa, že nemáš čím poslúžiť. Aj ten najmenší tvoj čin je prínosom v práci na vinici Pánovej.