Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 03. apríla 2000

Ty si môj Boh už od lona matky. Ak si Kristov, potom sa môžeš stotožniť so žalmistovým osobným vyznaním: „Ty si môj Boh.“ Nepotrebuješ si kupovať Božiu priazeň. Boh si ťa v Kristu vyvolil hneď od narodenia, vlastne už skôr, než si opustil matkino lono, a sprevádza ťa životom od prvých chvíľ. Z tejto istoty čerpaj nádej, že ťa Boh neopustí ani v takom súžení, v ktorom by si márne hľadal pomoc. A nezabudni stále ďakovať.