Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 06. apríla 2000

Aj keď som v súžení, ty ma zachováš pri živote. Božie milosrdenstvo a vernosť nám dáva istotu, že ani v budúcnosti nás Boh neopustí. Všade tam, kde súženie zoviera, bolesť trápi, protivenstvá ubíjajú a smrť dolieha, Hospodin stojí po tvojom boku. Kde ľudské sily nestačia, On sám bojuje. I keby si bol na konci so svojimi silami, tvoja nádej nikdy nepominie. Naše pominuteľné telá sú podrobené hriechu a utrpeniu, ale Boh nás nikdy neopustí. Pretože Kristus zvíťazil nad smrťou, máme večný život. Všetky riziká, pokorenia a skúšky, ktorými prechádzame, sú príležitosťou pre Boha zjaviť Kristovu moc a prítomnosť v nás. Ak si bezradný, nezúfaj. Obráť sa na Pána a uvidíš, aká je Jeho rada rýchla a dobrá.