Slovak Czech English German Polish

Piatok, 07. apríla 2000

Unavila si sa množstvom svojich plánov. Keď apoštol Pavol vymenoval všetky svoje životné úspechy, prehlásil o nich, že v porovnaní s poznaním Krista sú úplne bezcenné. To je hlboké poznanie týkajúce sa hodnôt: vzťah s Kristom je dôležitejší, než čokoľvek iné. Poznať Krista by malo byť naším najvyšším cieľom. Zamysli sa nad svojimi hodnotami. Je pre teba niečo dôležitejšie než vzťah s Kristom? Pokiaľ nemáš svoje hodnoty správne zoradené, ako to môžeš zmeniť? Aj v stratách sú ukryté zisky, aj tvoja strata, ktorá ťa možno práve trápi, sa môže zmeniť na zisk. Tajomstvo tej zmluvy je v poznaní Ježiša Krista.