Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 10. apríla 2000

Takto hovorí Hospodin: Tých, ktorí mňa ctia, uctím i ja, ale tí, ktorí mnou pohŕdajú, upadnú do hanby. Včerajšie pašie nás vyzývali k tomu, aby sme sa vážne a zodpovedne zamysleli nad veľkosťou Božej lásky, ktorá sa k nám sklonila. Nikdy dostatočne nepochopíme, prečo náš Pán, ktorý je všemohúci a vševládny, sa sklonil práve k nám. Je to nepochopiteľnejšie o to viac, že väčšina ľudí nemá záujem o komunikáciu s Bohom. A na Božie volanie neodpovedá alebo odpovedá negatívne. V našich dnešných heslách máme príklady na všetky tri druhy ľudskej odpovede na Boží hlas. Veľkňaz Éli už s Bohom nekomunikoval, jeho synovia na Boží hlas odpovedali negatívne a iba Samuel a pastieri z betlehemských pláni odpovedali na Božie volanie s pokorným a vážnym srdcom. Všimnime si, ako dopadli jednotliví naši aktéri. Éliho synovia boli zabití vo vojne, Éliho ranila mŕtvica, Samuel sa stal vodcom národa a oslobodil ho z rúk jeho nepriateľov a pastieri mali možnosť ako prví vidieť Spasiteľa sveta. Brat, sestra, ako ty odpovieš na Božie volanie?