Slovak Czech English German Polish

Utorok, 11. apríla 2000

Za rána budem plesať nad tvojou milosťou, lebo si mi bol hradom, útočiskom, keď mi bolo úzko. Boh ponúka ľuďom na tomto svete množstvo dobrých vecí. Je až na počudovanie, akí sú ľudia slepí a nevidia túto ponuku zo strany nášho Pána. V dnešných heslách máme čosi z tejto Božej ponuky. Boh je hradom, útočišťom, je plný milosrdenstva a potešenia. Čo z toho vyplýva? Nuž to, že sa na nášho Boha môžeme obrátiť v každej úzkosti a trápení, ale aj so svojimi omylmi, chybami a hriechmi. A On je verný a pripravený sa k nám skloniť a je ochotný nám odpustiť a pomôcť nám, potešiť nás, keď je nám úzko. A samozrejme na tejto Božej ponuke je najkrajšie to, že túto Božiu ochranu a potešenie dostane každý z nás, kto otvorí svoje srdce a vierou pozve nášho Pána do svojho života ako jediného Spasiteľa a Vodcu, ktorý nikdy nesklame.