Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 13. apríla 2000

Pamätaj na Hospodina, svojho Boha, lebo On ti dáva silu. Vďaka svojmu povolaniu musím pomerne často chodievať do nemocnice k ľuďom, ktorí sú pred ťažkou operáciou alebo umierajú. Býva to väčšinou ťažká služba, ktorá si vyžaduje aj z mojej strany mnoho síl a viery. Častokrát sa z takejto návštevy vraciam unavenejší ako baník zo šachty, či murár z celodennej šichty, ale zažil som už aj pravý opak. Jedného dňa som išiel dať poslednú útechu staručkej pani, ktorá zomierala na rakovinu. Keď som k nej prišiel, v jej očiach bol jas a svetlo. Radostne ma privítala a začala mi hovoriť o budúcom živote, na ktorý sa už veľmi tešila. Žiaden strach z budúcnosti, žiadne obavy o svoju rodinu. Nevedela o svojej viere vydať pôsobivé svedectvo, ale istota, ktorá žiarila z jej tváre, svedčila o tom, v Kom našla svoju silu a Kto bol jej posilou. Odchádzal som od nej potešený a v srdci som mal istotu, že ak aj ja dokážem svoju vieru zachovať až do konca, stretnem sa s touto pozoruhodnou ženou u nášho Pána, kde je dosť miesta pre každého z nás.