Slovak Czech English German Polish

Sobota, 15. apríla 2000

Iste ti bude milostivý na hlas tvojho volania, keď ho počuje, vyslyší ťa. Reklama sa v dnešných časoch stala neoddeliteľnou súčasťou nášho života. Všetci na ňu frfleme, ale nedokážeme sa jej vplyvu zbaviť. Zbytočne je vypínať televízor, rádio, pretože útočí na nás aj cez noviny a bilboardy. Zmysel reklamy je pritom veľmi jednoduchý, snaží sa nás upozorniť, že tá, alebo iná firma predáva výrobky, ktoré nevyhnutne potrebujeme pre svoj život. Človek, ktorý nekričí, nevolá a nehovorí o svojich záležitostiach, nikdy nemôže byť vypočutý. A to platí aj v duchovnom svete. Náš Pán síce vie, čo potrebujeme, ale chce to od nás počuť, chce, aby sme my sami na to prišli a prosili Ho o pomoc a spásu. Len ten, kto volá o Božiu milosť, len ten ju môže dostať. Niet inej cesty a možnosti. Volajme teda k Bohu o pomoc. On nás určite vypočuje.