Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 24. apríla 2000

V tôni tvojich krídel nachádzam útočisko, kým nepominie pohroma. V ono ráno boli učeníci prestrašení. / Nazdávali sa, že je s Ježišom koniec. /Majstre, Ty si vstal z mŕtvych, / videli Ťa, Ty žiješ! / Učeníci videli živého Pána za zatvorenými dverami. / Ich strach sa premenil v odvahu. / Vzkriesenie ničí strach. // V onen deň bol Tomáš neveriaci. / Myslel si, že Ježiš leží v hrobe. /Môj Bože a môj Pane, Ty si vstal z mŕtvych, / videli Ťa, Ty žiješ! / Tomáš videl rany, ktoré nás uzdravili. / Jeho nevera sa zmenila na vieru. / Vzkriesenie ničí neveru. // Často som zmätený. / Nazdávam sa, že už nežiješ, Spasiteľ môj! /Spasiteľ môj, Ty si vstal z mŕtvych, / videli Ťa, Ty žiješ. / Počujem hlas vo svojom srdci: Tvoj Spasiteľ žije! I keď Ťa nevidím, verím, že si vstal z mŕtvych. /Som naplnený radosťou a pokojom. / Vzkriesenie ma premieňa a obnovuje._x000D_ (J. Gnanabaranam – Môj Ježiš dnes - Veľká noc, deň prekvapení a sklamaní)