Slovak Czech English German Polish

Piatok, 28. apríla 2000

Hospodin obhajuje právo utláčaných, hladným dáva chlieb. Kristus je vzkriesený! Každý človek prežíva aj smutné, aj radostné chvíle života. Ľudský pokoj a ľudská radosť sú veľmi krehké nádoby. Niekedy stačí skutočne málo a máme pocit, že sa celý svet zrútil, obrátil sa proti nám. Keď nám niekto neprávom ublíži, keď príde ťažká choroba alebo odíde blízka osoba, zdá sa nám, že sme sa dostali pred vysoký múr, ktorý sa nedá preliezť ani obísť. Keď pochovali Ježiša Krista, keď zavalili ťažký kameň k hrobu, tiež, akoby všetko utíchlo. Určite sa aj učeníci pýtali, čo ďalej, kam ďalej?! Neboli tie roky s Ježišom stratené?! Ale o chvíľu zostal hrob prázdny. Ten, ktorý vstal z mŕtvych sa chce postarať aj o nás. Ježiš Kristus chce zbúrať každú prekážku, zničiť každý smútok. On sa nás chce zastať a dať našej duši „chlieb“, nádej, pokoj, aby naša radosť bola úplná. On sa k nám priznáva a volá nás k sebe. Priznávame sa aj my k Nemu? Priznávame sa iba jazykom?! V nedeľu radšej uprednostníme pohodlné kreslo a televízne seriály pred kostolnou lavicou a Slovom Božím. Aj chodenie do kostola, na mládež, biblické hodiny a iné podujatia v cirkvi to je tiež spôsob, ako sa verejne priznávame k Tomu, ktorý sa priznal k nám. Pán Ježiš skutočne vstal z mŕtvych, aby nás prijal k sebe, aby náš smútok skončil a radosť bola úplná.