Slovak Czech English German Polish

Sobota, 29. apríla 2000

Naši otcovia dúfali v teba, dúfali, a ty si ich vyslobodzoval. Kristus je vzkriesený! To je skutočnosť, ktorá hýbe svetom už takmer dve tisícročia. Diabol sa snaží od začiatku až dodnes túto zvesť pochovať. Ježiš Kristus povedal, že cirkev, ktorú On postaví, bude stáť a nepremôžu ju ani brány pekelné. Diabol útočí aj dnes, ak nie silou, tak aspoň spieva pekné uspávanky, aby cirkev a kresťania podriemkávali. Snaží sa nahovoriť, že viera je vec súkromná a čo iných do toho, či ja verím alebo nie. Spomeňme si na ľudí v rannom kresťanstve, martýrov, cirkevných otcov a iných. Najprv ich prenasledovali Židia, potom Rimania. Ďalej si spomeňme na predreformátorov a reformátorov a ich prenasledovateľov, spomeňme si aj na dobu celých 40 rokov v našej krajine. Keby počas týchto období hrdinskí otcovia viery dúfali a verili iba tajne, keby váhali položiť život za vieru, boli by skutočnými vyznavačmi cirkvi Kristovej? Keby sa neochvejne nepridŕžali nádeje a viery v Krista, tak by sa pravdepodobne evanjelium k nám nedostalo. Neváhajme sa s inými podeliť o našu vieru v Ježiša Krista, ktorý vstal z mŕtvych. Tí, čo dúfali v Hospodina nebývali zahanbení (Ž 22,6).