Slovak Czech English German Polish

Apríl

Utorok, 11. apríla 2000

Za rána budem plesať nad tvojou milosťou, lebo si mi bol hradom, útočiskom, keď mi bolo úzko.

Register to read more...

Streda, 12. apríla 2000

Nie nám, Hospodine, nie nám, ale tvojmu menu patrí česť pre tvoju milosť a pre tvoju vernosť!

Register to read more...

Štvrtok, 13. apríla 2000

Pamätaj na Hospodina, svojho Boha, lebo On ti dáva silu.

Register to read more...

Piatok, 14. apríla 2000

Vzývaj ma v deň súženia, ja ťa zachránim a ty mi vzdáš úctu.

Register to read more...

Sobota, 15. apríla 2000

Iste ti bude milostivý na hlas tvojho volania, keď ho počuje, vyslyší ťa.

Register to read more...

Nedeľa, 16. apríla 2000

Hospodin je blízky všetkým, čo ho vzývajú, všetkým, ktorí ho vzývajú úprimne.

Register to read more...

Pondelok, 17. apríla 2000

Až dokedy sa budeš zdráhať pokoriť sa predo mnou?

Register to read more...

Utorok, 18. apríla 2000

Upokoj sa, moja duša, lebo Hospodin ti dobre urobil.

Register to read more...

Streda, 19. apríla 2000

Zachránený zvyšok z domu Júdovho dolu zase zapustí korene a hore vydá ovocie.

Register to read more...

Štvrtok, 20. apríla 2000

V ten deň pohania vyhľadávať budú koreň Izajov, ktorý stojí ako koruhva národov, a slávny bude jeho príbytok.

Register to read more...

KALENDÁR