Slovak Czech English German Polish

Apríl

Utorok, 11. apríla 2000

Za rána budem plesať nad tvojou milosťou, lebo si mi bol hradom, útočiskom, keď mi bolo úzko.

Čítať ďalej: Utorok, 11. apríla 2000

Streda, 12. apríla 2000

Nie nám, Hospodine, nie nám, ale tvojmu menu patrí česť pre tvoju milosť a pre tvoju vernosť!

Čítať ďalej: Streda, 12. apríla 2000

Štvrtok, 13. apríla 2000

Pamätaj na Hospodina, svojho Boha, lebo On ti dáva silu.

Čítať ďalej: Štvrtok, 13. apríla 2000

Piatok, 14. apríla 2000

Vzývaj ma v deň súženia, ja ťa zachránim a ty mi vzdáš úctu.

Čítať ďalej: Piatok, 14. apríla 2000

Sobota, 15. apríla 2000

Iste ti bude milostivý na hlas tvojho volania, keď ho počuje, vyslyší ťa.

Čítať ďalej: Sobota, 15. apríla 2000

Nedeľa, 16. apríla 2000

Hospodin je blízky všetkým, čo ho vzývajú, všetkým, ktorí ho vzývajú úprimne.

Čítať ďalej: Nedeľa, 16. apríla 2000

Pondelok, 17. apríla 2000

Až dokedy sa budeš zdráhať pokoriť sa predo mnou?

Čítať ďalej: Pondelok, 17. apríla 2000

Utorok, 18. apríla 2000

Upokoj sa, moja duša, lebo Hospodin ti dobre urobil.

Čítať ďalej: Utorok, 18. apríla 2000

Streda, 19. apríla 2000

Zachránený zvyšok z domu Júdovho dolu zase zapustí korene a hore vydá ovocie.

Čítať ďalej: Streda, 19. apríla 2000

Štvrtok, 20. apríla 2000

V ten deň pohania vyhľadávať budú koreň Izajov, ktorý stojí ako koruhva národov, a slávny bude jeho príbytok.

Čítať ďalej: Štvrtok, 20. apríla 2000