Slovak Czech English German Polish

Máj

Pondelok, 01. mája 2000

Nedopustí, aby sa ti noha zachvela. Nedrieme tvoj Ochranca.

Register to read more...

Utorok, 02. mája 2000

Spravodlivosť dvíha národ, ale hriech je hanbou národov.

Register to read more...

Streda, 03. mája 2000

Lebo ty si Hospodinu, svojmu Bohu svätým ľudom. Teba si vyvolil Hospodin, tvoj Boh, aby si Mu bol vlastným ľudom medzi všetkými národmi, ktoré sú na zemi.

Register to read more...

Štvrtok, 04. mája 2000

Kiež ma poteší tvoja milosť ako si sľúbil svojmu služobníkovi.

Register to read more...

Piatok, 05. mája 2000

Oči Hospodinove prehliadajú celú zem, aby ukázal moc tým, čo majú voči nemu úprimné srdce.

Register to read more...

Sobota, 06. mája 2000

Potom poznáte, že ja som Hospodin, keď to urobím s vami kvôli svojmu menu a nie podľa vašich zlých ciest ani podľa vašich skazonosných skutkov.

Register to read more...

Nedeľa, 07. mája 2000

Uvidia, čo im nebolo zvestované.

Register to read more...

Pondelok, 08. mája 2000

Hospodine, či Tvoje oči nehľadajú pravdu?

Register to read more...

Utorok, 09. mája 2000

Boh má moc pomáhať i spôsobovať pád.

Register to read more...

Streda, 10. mája 2000

Vám však, ktorí sa bojíte môjho mena, vyjde slnko spásy a uzdravenie pod jeho krídlami.

Register to read more...

KALENDÁR