Slovak Czech English German Polish

Máj

Pondelok, 01. mája 2000

Nedopustí, aby sa ti noha zachvela. Nedrieme tvoj Ochranca.

Čítať ďalej: Pondelok, 01. mája 2000

Utorok, 02. mája 2000

Spravodlivosť dvíha národ, ale hriech je hanbou národov.

Čítať ďalej: Utorok, 02. mája 2000

Streda, 03. mája 2000

Lebo ty si Hospodinu, svojmu Bohu svätým ľudom. Teba si vyvolil Hospodin, tvoj Boh, aby si Mu bol vlastným ľudom medzi všetkými národmi, ktoré sú na zemi.

Čítať ďalej: Streda, 03. mája 2000

Štvrtok, 04. mája 2000

Kiež ma poteší tvoja milosť ako si sľúbil svojmu služobníkovi.

Čítať ďalej: Štvrtok, 04. mája 2000

Piatok, 05. mája 2000

Oči Hospodinove prehliadajú celú zem, aby ukázal moc tým, čo majú voči nemu úprimné srdce.

Čítať ďalej: Piatok, 05. mája 2000

Sobota, 06. mája 2000

Potom poznáte, že ja som Hospodin, keď to urobím s vami kvôli svojmu menu a nie podľa vašich zlých ciest ani podľa vašich skazonosných skutkov.

Čítať ďalej: Sobota, 06. mája 2000

Nedeľa, 07. mája 2000

Uvidia, čo im nebolo zvestované.

Čítať ďalej: Nedeľa, 07. mája 2000

Pondelok, 08. mája 2000

Hospodine, či Tvoje oči nehľadajú pravdu?

Čítať ďalej: Pondelok, 08. mája 2000

Utorok, 09. mája 2000

Boh má moc pomáhať i spôsobovať pád.

Čítať ďalej: Utorok, 09. mája 2000

Streda, 10. mája 2000

Vám však, ktorí sa bojíte môjho mena, vyjde slnko spásy a uzdravenie pod jeho krídlami.

Čítať ďalej: Streda, 10. mája 2000