Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 01. mája 2000

Nedopustí, aby sa ti noha zachvela. Nedrieme tvoj Ochranca. Určite sa vám už snívalo, že ste potrebovali niekam rýchlo bežať, alebo uniknúť z nebezpečenstva. S hrôzou ste zistili, že vás nohy absolútne neposlúchajú, že sa chvejú, podlamujú a idú oveľa pomalšie napriek vynaloženému úsiliu. Sú to najhoršie sny, ktoré človeka skoro vždy prebudia. Nohy nám nezneisťujú iba sny. Stále sa nám do cesty pripletú veci, ktoré nás rozochvejú. Skúšky, pohovory s dôležitými ľuďmi, operácie, choroby, farárom ťažké pastorálne rozhovory, atď. Naozaj, čo nám rozochvieva nohy a celé vnútro dnes? Pozrime sa najprv von oknom a všimnime si vrabce. Veľmi isto si poskakujú na tenkých nôžkach a veselo nám oznamujú: Náš Otec nebeský na nás nezabúda! A teraz sa pozrime ešte na prečítané verše. Neboli napísané pre vrabcov na našom dvore, ale pre nás! Dôverujme tomu, ktorý tieto slová hovorí! Vykročme na rovných a nechvejúcich sa nohách do dnešného dňa i do všetkých búrok, ktoré nás čakajú: Náš ochranca nedrieme! Nebojme sa, my sme drahší ako mnoho vrabcov!