Slovak Czech English German Polish

Utorok, 02. mája 2000

Spravodlivosť dvíha národ, ale hriech je hanbou národov. Spravodlivosť a hriech. Ktoré slovíčko počujete medzi ľuďmi najčastejšie? Ja spravodlivosť, a to hlavne vtedy, ak sa človek cíti ukrivdený. Dovoláva sa spravodlivosti. Už menej často túži po spravodlivosti pre iných. Ak sa to aj niekedy stane a jednotlivec alebo celý národ berie spravodlivosť do rúk, zase je to len spravodlivosť z ich alebo jeho pohľadu. Len si spočítajte „spravodlivé“ vojny nášho končiaceho storočia. Podľa všetkých bolestivých skúsenosti musíme uznať, že spravodlivosť v nás, v ľuďoch, v našich motívoch a myšlienkach neprebýva. Skôr v nás prebýva to druhé, čo menej radi vyslovujeme: hriech. Hriech spôsobuje krivdu, nespravodlivosť, alebo krivú „spravodlivosť“. Hriech je vážny. Ak si ho nevšímame, budeme sa z neho zodpovedať pred vrcholnou spravodlivosťou: súdnou stolicou Kristovou. Opusťme radšej našu spravodlivosť, ktorá je zhovievavá k našim hriechom a vidí iba chyby druhých. Príjmime Kristovu spravodlivosť - spravodlivosť z kríža. Dajme Mu svoje hriechy. Vyznajme ich, opusťme ich. On nám dá spravodlivosť, ktorá pozdvihuje jednotlivca i národy.