Slovak Czech English German Polish

Streda, 03. mája 2000

Lebo ty si Hospodinu, svojmu Bohu svätým ľudom. Teba si vyvolil Hospodin, tvoj Boh, aby si Mu bol vlastným ľudom medzi všetkými národmi, ktoré sú na zemi. Boli ste už niekedy na konkurze? Kto ho vyhral? Najlepší? Najmladší? Najdravejší? Najbezohľadnejší? Najmúdrejší? Koľko nervozity ste zniesli, kým sa skončil? A vyvolili si vlastne práve vás? - Všimli ste si, koho si volí Boh? Pokorného a verného Noacha, starého Abraháma, podvodníka Jákoba, vystatovačného Jozefa, zajakavého Mojžiša, mladého a neskúseného Jeremiáša, pastiera, alebo roľníka Ámosa, galilejských rybárov-učeníkov Ježiša, zúrivého prenasledovateľa kresťanov Saula-Paula, a ďalších, medzi ktorých môžete pokojne zarátať svoje meno spolu s vašimi nedostatkami. Na tomto zlom a hriešnom svete stál kríž, ktorý hovorí o Božej voľbe. Pre nás hriešnych a všelijako nedostatočných sa Ježiš - Boží Syn obetoval. Nás si zvolil, my Jeho nie. Sme vyvolenci Boží. Prinášajme ovocie vďaky. Všetci, ktorí tu boli spomenutí, nepovedali Pánu Bohu iba ďakujem a neodišli opäť po svojom, ako to robíme my. Vďaka ich hnala k službe a odovzdaniu svojho života do rúk Božích. Vďaka tomu o ovocí ich života vedia všetky národy, aj ty a žijú z neho.