Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 04. mája 2000

Kiež ma poteší tvoja milosť ako si sľúbil svojmu služobníkovi. Je zaujímavé, čím všetkým sa ľudia utešujú v trápení. Spoločný menovateľ by bol asi taký: všetkým možným, len nie Božou milosťou a Jeho zasľúbeniami. Ťažké choroby nechávame liečiť tajomným liečiteľom, psychotronikom. Prevenciu proti chorobám zvláda veľká časť obyvateľstva homeopatikami, psychické problémy liečia relaxačné cvičenia jogy. Ak sa strhne nejaká živelná pohroma, všetci spomínajú Nostradama a Sibylu a dôverujú ich výpovediam, ktoré svojou osudovosťou a pochmúrnosťou len veľmi ťažko pomôžu. Milí kresťania, toto nie je útecha Božia, ale diablova. Radosť, potešenie, nádej a uzdravenie je v Bohu, v Jeho milosti. Tá je uložená v Jeho Slove. Svedčia nám o nej slová žalmistu aj apoštola Pavla. Viem, topiaci sa aj slamky chytá. My sa však nemusíme chytať stebielka. Chyťme sa Božej ruky – ramena, ktoré riadi svet. Nie je to najlepšia možnosť?