Slovak Czech English German Polish

Piatok, 05. mája 2000

Oči Hospodinove prehliadajú celú zem, aby ukázal moc tým, čo majú voči nemu úprimné srdce. Naši priatelia majú malého syna. Žasneme nad tým, ako naňho vedia dávať pozor. Ich oči nielen že sú uprené na neho, ale vedia predvídať, čo sa môže stať a preto zasahujú aj preventívne. Vy, ktorí ste rodičia, to iste dobre poznáte. Nuž a milý brat alebo sestra, hoci sme my už dospelí ľudia, aj na nás takto niekto láskavo a predvídavo dohliada. Vidí ešte viac, nielen vonkajšok, ale aj pohnútky našich činov. To má byť pre nás silným dôvodom k pokoju. Máme Ochrancu nadovšetko, ktorý je motívom k nepokoju nad naším hriechom a neúprimnosťou. V obidvoch prípadoch sme pod Jeho rodičovským dohľadom. Čaká na naše: „odpusť“, ale aj „ďakujem“. On nielen dohliada, ale aj z nás chce mať také „ostrozraké oči“. Posiela nás do cirkevného zboru, do spoločnosti, aby sme tými duchovnými očami videli potreby spoločenstva, brata, sestry, ale aj nepriateľa. Nielen videli, ale aj pomohli, tak ako Timotej v Tesalonikách. Kde si sa dnes z nepohodlnosti naschvál nepozrel? Čo si dnes radšej nevidel?