Slovak Czech English German Polish

Sobota, 06. mája 2000

Potom poznáte, že ja som Hospodin, keď to urobím s vami kvôli svojmu menu a nie podľa vašich zlých ciest ani podľa vašich skazonosných skutkov. Zažili ste už pekné prekvapenie? Zvyknú ho pripravovať šibalskí kamaráti. Napríklad: So smrteľne vážnou tvárou vám povedia: Musím dnes s tebou veľmi súrne rozprávať, niečo sa mi nepáči! Premkne vás strach. Čo sa dozvedel/a? Čo zlého som spravil. Hneď si predstavujem, ako a čo nám budú vyčítať. Keď dôjde k stretnutiu, priateľ/ka nás prekvapí darčekom a povie, že nám zabudol/la zablahoželať k nejakému nášmu sviatku. Mohli by nám napadnúť skľúčené pocity, keď čítame začiatok nášho prvého verša: Potom poznáte, že ja som Hospodin, keď to urobím s vami... Ale aj tu nasleduje príjemné prekvapenie. Aj keď si už naše prestrašené svedomie vypočítava: za čo všetko nás asi teraz Pán Boh potrestá, čo nám vytkne a ako by sme sa mu mohli opäť zapáčiť. Je dobre, že si svoje viny uvedomujeme a považujeme ich za nebezpečné pre náš dobrý vzťah s naším Stvoriteľom. Nemusíme sa však báť, On s nami nenaloží podľa našich vín a zlých skutkov, lebo tie už raz navždy boli vynesené na kríž. Jedine kríž nás zmieruje s Bohom, jedine kríž Krista nám zabezpečuje to veľké prekvapenie: Ježiš ťa miluje, Boh ťa miluje. Drž sa vierou kríža, aby to veľké prekvapenie bolo trvalé a nezmenilo sa na trestnú zodpovednosť, ktorú sám nezvládneš.