Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 08. mája 2000

Hospodine, či Tvoje oči nehľadajú pravdu? Božie oči hľadajú pravdu aj v dnešnom svete. Avšak ako málo jej nachádzajú. Lož, prekrúcanie pravdy, polopravda, podvod sa zahniezdili v mysliach ľudí, ako by to už bola samozrejmosť. Klamú dospelí a podľa nich klamú už aj deti, najmä keď zistia, že to neraz prináša výhody. Výsledkom je akoby zamotaný kruh, z ktorého niet východiska. Klamstvo ohrozuje aj veriaceho človeka, najmä keď sa stáva predmetom posmechu pre staromódne názory. Odkiaľ sa vzala lož? Pán Ježiš povedal o diablovi, že „je luhár a otec lži“ (J 8,44). Každý, kto sa uchyľuje ku klamstvu, stavia sa na jeho stranu. Pravda môže byť len jedna, a tá je u Boha. Pán Boh je tak bytostne spojený s pravdou, že Pán Ježiš mohol povedať: „Ja som pravda“ (J 14,6). Ak sme sa rozhodli žiť na Božej strane, musíme sa priam úzkostlivo vyhýbať každej, hoci aj len drobnej lži, hoci nás to neraz privedie do nepríjemností. Ide tu o zodpovedný postoj voči blížnym, najmä veriacim. Avšak pravda bez lásky môže aj ublížiť, aj zabiť. V krízových situáciách, pri výsluchoch, či prenasledovaniach pre vieru, keď vypovedanie pravdy môže ohroziť bezpečnosť i život iných, musí veriaci človek pred Pánom Bohom zvažovať, či povedať pravdu, či nevoliť cestu menšieho zla.