Slovak Czech English German Polish

Piatok, 12. mája 2000

Keď vyjde z nich duch, vrátia sa do zeme, v ten deň padnú ich plány. Dnešné heslo nás vyzýva nespoliehať sa „na kniežatá, na človeka, u ktorého niet pomoci“ (predchádzajúci verš). Každý človek, hoci má dočasne moc, je pominuteľný, skôr či neskôr odchádza cestou každého tela a všetky jeho plány zanikajú. Ani bohatstvo, ani moc a sláva mu nepomôžu zachrániť sa pred smrťou. Hovorí sa, že toto je jediná spravodlivosť, ktorá postihuje všetkých ľudí, bez výnimky. My ľudia vo svojej bezmocnosti, odkázanosti sme náchylní hľadať pomoc u mocnejších. To samo o sebe nie je vyslovene zlé, ak vieme, že aj cez ľudí pomáha Pán Boh. Božie deti na modlitbách hľadajú pomoc predovšetkým u svojho Otca, Pána Boha. Je to mocný Pán, ktorý má v ruke kľúče pekla i smrti, veď mohol vzkriesiť Pána Ježiša z mŕtvych. Milióny ľudí na celom svete by mohli rozprávať, ako ich tento živý Boh vytrhol z mnohého nebezpečenstva či súženia. On chce aj tebe pomôcť, brat a sestra, keď voláš k Nemu v modlitbe, keď sa Tvoja nádej upína na Boha. Len pokorne čakaj, On určite pomôže, možno inakšie, než očakávaš, ale celkom iste tak, ako to potrebuješ.