Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 15. mája 2000

Hospodin je moje svetlo a moja spása. Koho sa mám báť? Je veľa dôvodov na strach. Neistá budúcnosť, strach pred chudobou, chorobou, prírodnými či vojnovými katastrofami, strach pred koncom sveta a smrťou. O tom, aký je strach nákazlivý a podmanivý, nepriamo svedčí aj bulvárna tlač a rôzne televízne seriály. Na strachu sa dobre zarába. Vďaka strachu sú úspešné rôzne sekty, veštci či bosorky a pod. Vďaka strachu je človek schopný zaprieť aj nos medzi očami – stále sa máme možnosť o tom presvedčiť. Strach ochromuje. Slovo Božie však hovorí, že láska premáha strach. Láska Božia je liekom na všetky druhy neistoty a úzkosti. Svetlo Božej lásky je pre nás záchranou a spásou. Preto Ježiš povzbudzuje slovami: „Nech sa vám srdce neznepokojuje! Verte v Boha, verte aj vo mňa! V týchto slovách je skrytá výzva, aby sme za každých okolností brali Boha vážne, prosili o Jeho blízkosť, nevzdávali sa pri najbližšej prekážke. Jeho milosť, moc a láska sú a budú mocnejšie ako strach a bieda. V tejto viere hľaďme s odvahou do budúcnosti.