Slovak Czech English German Polish

Utorok, 16. mája 2000

Naďalej som ten istý a z mojej ruky nikto nevytrhne; kto ju odvráti, keď ja konám! V súvislosti s mnohými zámermi či plánmi sa hovorí o stabilite a rovnováhe. Týka sa to verejného, ale aj súkromného života. Sami dobre vieme, akú to dá námahu, udržať určitú životnú úroveň občanov, zachovať aspoň aké také predpoklady pre napredovanie, dajme tomu v hospodárskej oblasti. Stabilita vyžaduje pravidelnú prácu, trpezlivosť a veľké nervové vypätie. Nie je to jednoduché a nedarí sa to vždy tak, ako by sme si želali. Aké by to asi bolo s naším životom, keby Pán Boh nedodržal slovo? Keby jedného dňa povedal: „Je mi ľúto, ale nevyšlo to...“. Text z Izaiáša však hovorí o Bohu, ktorý je stály, ten istý vo svojej nekonečnej láske, vo svojej pravdivosti a vo svojich spásnych zámeroch. Niet tej moci, ktorá by túto Božiu stálosť prekonala, ani sily, ktorá by dokázala Boha pomýliť, či zdeptať. Ak sa o to ktokoľvek niekedy snažil, dopadol žalostne. Božia stála moc a sila, Božia vernosť a láska nám všetkým dáva tú pravú hodnotu. U Boha môžeme hľadať životné istoty, u Neho sa môžeme dovolávať práva a spravodlivosti, z Jeho slova sa môžeme učiť statočnému a zodpovednému životu. A nadovšetko si môžeme byť istí, že ak patríme Jemu, nič a nikto nás nevytrhne spod Jeho ochrany.