Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 18. mája 2000

Hospodinovo slovo je naozaj úprimné a všetky jeho skutky sú pravdivé. Žalmový text na dnešný deň je radostným vyznaním, piesňou človeka, ktorý vo svojom živote poznal Božiu blízkosť. Samotné slová sú pre nás povzbudením. Žiari z nich radosť a údiv nad Božou dobrotou a láskou k človeku. Trochu to zahanbuje, keď si uvedomíme, že dennodenne prijímame veľmi veľa od Pána Boha a berieme to ako samozrejmosť. Aj zabudneme poďakovať a keď ďakujeme, tak je to často formálne. Starosti a všednosť bežného života akosi zabraňujú vnímať Božiu dobrotu. Skúsme si nájsť čas, skúsme sa zahĺbiť do Svätého Písma, do modlitby, do premýšľania o tom, čo všetko nám Boh zo svojej lásky dáva. Je čo objavovať. Božie zasľúbenia nie sú povrchné sľuby, ale smerujú k našej záchrane. Božie požiadavky nás chránia pred zlom, príklady zo života Božieho ľudu nás učia poslušnosti a dôvere. Božie slovo je živé a krásne aj dnes. V Ježišovej obeti na kríži sa potvrdil záujem o hriešneho človeka a všetky zasľúbenia majú trvalú platnosť. Žalmistova pieseň je veľmi pravdivá. Pripojme k nej svoje ústa aj srdcia. Kiež aj pieseň našej viery osloví a povzbudí.