Slovak Czech English German Polish

Sobota, 20. mája 2000

Takto vraví Hospodin: Nezhojiteľný je tvoj úraz, boľavá je tvoja rana. Ale ťa uzdravím a vyliečim ťa z tvojich rán. Sú ľudia, ktorých duša, osobnosť i myslenie sú plné rán. Stretávame sa s nimi deň čo deň. Je ich viac, než by sa to zdalo na prvý pohľad. Sú rany, ktoré uštedria rodičia svojim deťom zlou výchovou, neláskou a nezáujmom. Psychológovia tvrdia, že takéto rany bolia po celý život a nedajú sa vymazať. Aj keď ich pamäť celkom nezachová, v podvedomí bolia a bolia. Tak je to aj s ranami od súrodencov, manželských partnerov, susedov, priateľov... Sú však aj rany, ktoré rozdávame my sami. Tie tiež bolia a hryzú svedomie. Taká boľavá je moc hriechu medzi nami. Keď si to uvedomujem a odhaľujem rôzne rany na sebe, i rany, ktoré som uštedril, je mi z toho smutno. V takej chvíli ma poteší len pohľad na Ježiša, na Božieho Syna, ktorý vzal na seba naše rany, náš hriech, aby ho premohol a porazil. Aký záujem, aká láska, aká obeť pre mňa hriešnika! S radosťou v srdci chcem ďakovať Pánu Bohu, že je uzdravujúci lekár, ktorý mi dáva balzam na rany duše.