Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 21. mája 2000

Moje myšlienky nie sú vaše myšlienky a vaše cesty nie sú moje cesty - znie výrok Hospodinov. Je smutné, keď si človek začne prispôsobovať Boha svojim predstavám. Tak vznikli smiešne kamenné či drevené modly. Napríklad ani grécki bohovia neboli nejako odlišní od svojich tvorcov. Boli závistliví, záletníci, svojvoľní a často aj nespravodliví. Ani kresťanstvo nevykorenilo túto snahu prispôsobiť si Boha na svoj obraz – („Ježiško“, ktorý nosí darčeky; „pánbožko“, ktorý sedí na oblaku a buď sa hnevá, alebo riadi počasie a pod.). Pozor! Za takýmito predstavami je náklonnosť človeka zľahčovať Božiu autoritu. Vedie to však k úplnému odcudzeniu sa človeka Bohu, k nepochopeniu Božej lásky a Božích požiadaviek. A zrazu sa zdá, že Boh je nespravodlivý, že nekoná tak, akoby sme čakali, že nepočúva naše modlitby... Boh však nie je hračkou v našich rukách. Jeho úmysly ďaleko presahujú naše predstavy. Ak chceme správne pochopiť to, čo nám ponúka, musíme Ho brať vo svojom živote vážne. Vážne prijať to, čo On odporúča, s vážnosťou sa postaviť k Jeho požiadavkám, nasledovať Ho s ochotou a dôverou. Potom nám On sám bude otvárať oči pre svoje úmysly s nami a s údivom poznáme Boha ako Otca, Záchrancu a Vykupiteľa.