Slovak Czech English German Polish

Utorok, 23. mája 2000

Zhromaždím zvyšok svojich oviec zo všetkých krajín, privediem ich späť na ich nivy a budú plodné a rozmnožia sa. Žijeme veľmi neistú dobu. Nielen na hmotné zabezpečenie človeka. Postrádame spravodlivosť a právo pokrivené úplatkárstvom a mocou mocných tohto sveta. U tých, ktorí boli poverení spravovať veci verejné, postrádame skutočný sociálny záujem o život ľudí. Neistá doba vtláča obavu do budúcnosti. Hospodin, náš Boh, však dáva záruku i v neistých časoch: „Ja sám zhromaždím zvyšok svojich oviec... privediem ich späť na ich nivy a budú plodné a rozmnožia sa.“ Veď v Pánovi Ježišovi je i dnes DOBRÝ PASTIER všetkým ľuďom, ktorí dúfajú v Neho. Preto aj ty dnes pros, aby ťa viedol na „pastvy zelené a k vodám odpočinutia.“