Slovak Czech English German Polish

Streda, 24. mája 2000

On mení časy i doby, zosadzuje a nastoľuje kráľov. Niekedy by človek neveril, čo môže zažiť za jeden ľudský život na zemi. Keď myslím na svojho otca, prežil za 90 rokov života dve svetové vojny, pád Rakúsko-Uhorskej monarchie, prvú Československú republiku, Slovenský štát, socialistickú éru našej vlasti, Dubčekov 68. a 69. rok nášho storočia, „zamatovú“ revolúciu v 1989 roku, i novú Slovenskú republiku. Koľko zmien časov a dôb za 9 desaťročí! Nič z toho sa nedialo bez Božej vôle. „On mení časy i doby, zosadzuje a nastoľuje kráľov.“ - Neraz sa zdalo, že ľudskej vládnucej moci nebude konca. Tak sa mnohé vlády správali! Dejiny však znova ukázali pravdu Božieho slova: „Svojím pokynom prejavil (Boh) silu: rozohnal namyslených, čo sa povyšovali zmýšľaním srdca.“ Tak tomu bude aj v budúcnosti. „Božie milosrdenstvo je od pokolenia do pokolenia s tými, čo sa ho boja.“ Boh nakoniec povýšených vždy poníži a ponížených povýši. Ďakuj i dnes za Jeho milosrdenstvo a pros, aby ti nespyšnelo srdce. Aby ani ty si nemusel byť ponížený.