Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 25. mája 2000

Aké vzácne sú na vrchoch nohy blahozvestov, ktorí hlásajú pokoj, zvestujú blaho, hlásajú záchranu. Hovoria Sionu: Tvoj Boh je kráľom. Kto prežil útrapy vojny, vie oceniť, čo znamená „mier“. Dieťa rozvadených rodičov vie, čo znamená túžba po rodinnom pokoji, radosti a láske. Boh je kráľom pokoja. On dáva pokoj, ktorý prevyšuje každý ľudský rozum. Kde nieto pokoja, musí sa človek, ľudia najprv dať zmieriť s Bohom. On tvorí v nás všetko nové! Láme luky, seká kopije. Do srdca dáva Kristov pokoj. Čujme dnes, ako aj nás volá: „Dajte sa zmieriť s Bohom!“