Slovak Czech English German Polish

Piatok, 26. mája 2000

Dal som sa hľadať tým, čo sa na mňa nepýtali, dal som sa nájsť tým, čo ma nehľadali. Nevyspytateľné sú Božie cesty v našom živote. Duch Boží veje ako vietor. Nevieme, odkiaľ prichádza, ani kam ide. Je veľkým darom Božej milosti pre každého, komu sa Boh dal „hľadať i nájsť“. Pretože nielen Pavel bol „nehodný menovať sa apoštolom.“ Nik z nás nie je hodný spasenia a večného života. Boh z púhej svojej lásky a milosrdenstva odpustil nám v Kristovi naše hriechy a pre Jeho zásluhy daroval nám večný život. Ďakuj aj ty za dar viery a pros, aby si nikdy nevypadol z tejto Božej milosti. Boh mocou Ducha Svätého dokoná v tebe dielo spasenia, ktoré zo svojho milosrdenstva aj v tebe započal.