Slovak Czech English German Polish

Jún

Štvrtok, 01. júna 2000

Tvoj je deň, tvoja je i noc, určil si miesto nebeským svetlám i slnku.

Čítať ďalej: Štvrtok, 01. júna 2000

Piatok, 02. júna 2000

Neboj sa, milovaný muž! Pokoj s tebou! Buď pevný, buď pevný!

Čítať ďalej: Piatok, 02. júna 2000

Sobota, 03. júna 2000

Nech ťa v deň súženia vypočuje Hospodin!

Čítať ďalej: Sobota, 03. júna 2000

Nedeľa, 04. júna 2000

Prekliaty je muž, ktorý dúfa v človeka, ale jeho srdce odvracia sa od Hospodina. Požehnaný je muž, čo dúfa v Hospodina, ktorého nádejou je Hospodin.

Čítať ďalej: Nedeľa, 04. júna 2000

Pondelok, 05. júna 2000

Len sa bojte Hospodina a slúžte mu verne a z celého svojho srdca; veď vidíte, aké veľké veci učinil s vami!

Čítať ďalej: Pondelok, 05. júna 2000

Utorok, 06. júna 2000

Posilnite ochablé ruky, upevnite klesajúce kolená!

Čítať ďalej: Utorok, 06. júna 2000

Streda, 07. júna 2000

Tebe, Pane, patrí spravodlivosť, ale hanba v tvári patrí dnes nám.

Čítať ďalej: Streda, 07. júna 2000

Štvrtok, 08. júna 2000

Hospodine, Pane, nezahub svoj ľud a svoje vlastníctvo, ktoré si vykúpil svojou veľkou mocou.

Čítať ďalej: Štvrtok, 08. júna 2000

Piatok, 09. júna 2000

Nech sa radujú nebesá a jasá zem a nech vravia medzi pohanmi: Hospodin je kráľom!

Čítať ďalej: Piatok, 09. júna 2000

Sobota, 10. júna 2000

Tvoje kráľovstvo pretrvá všetky veky, tvoja vláda všetky pokolenia.

Čítať ďalej: Sobota, 10. júna 2000