Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 01. júna 2000

Tvoj je deň, tvoja je i noc, určil si miesto nebeským svetlám i slnku. Beh sveta i celého vesmíru, jeho zákonitosti sa človek snažil pochopiť od nepamäti. So stúpajúcim vedecko-technickým pokrokom sú naše poznatky stále na vyššej úrovni. Už nás neprekvapuje, že Zem sa točí, striedajú sa ročné obdobia i deň s nocou. Neustále sú objavované nové hviezdy, planéty, galaxie. Ale ako to môže všetko tak jedinečne fungovať? Pred tým musia aj tí najmúdrejší vedci skloniť hlavu. Nedokážeme a ani to nemôžeme pochopiť preto, že sme len ľudia a žijeme tu na zemi. Ale kde končí rozum, tam začína viera. Aj Božie stvoriteľské dielo sa dá prijať jedine vierou. Ak v nej vytrváme až do konca, prídeme k Pánu Ježišovi do slávy. Tam sa nám otvoria oči a naša viera sa vyplní.